Termeni si conditii

Termeni si conditii

Vizitarea si utilizarea site-ul www.yozi.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a sectiunii Termeni si conditii.

Site-ul www.yozi.ro este proprietatea Societatii YOZI ART S.R.L. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor Condiţii de Utilizare precum şi orice modificări site-ului www.yozi.ro fără o notificare prealabilă. Accesând sectiunea Termeni si Conditii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Site-ul www.yozi.ro este găzduit de serverele societatii OkkWebMedia SRL. SC YOZI ART SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.yozi.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză. Sunteți de acord că furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pe www.yozi.ro să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare cerute. Informaţiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligaţi să ne furnizaţi corect numele, adresa şi alte informaţii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informaţii, accesaţi meniul “Contul meu”. Prin accesarea contului şi utilizarea parolei personale sunteţi responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. www.yozi.ro nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

Protectia datelor cu caracter personal este reglementata în România de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Societatea YOZI ART S.R.L. este operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de evidenţă al ANSPDCP cu nr. ……. Societatea YOZI ART S.R.L. respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de cumpărături on-line.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Societatea YOZI ART S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12)
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Comunicarea Electronică

Prin accesarea site-ului www.yozi.ro, folosirea, vizitarea  sau trimiterea de e-mail-uri adresate echipei Yozi.ro, clientul consimte automat la dezvoltarea unei comunicări electronice cu aceasta. Comunicarea între cele două părţi (client şi societate) se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la Societatea Yozi Art SRL în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site. Comunicarea electronică poate fi completată, dupa caz, de cea tradiţională.

LISTA tehnicilor de comunicaţie la distanţă conform Anexei din Ordonanţa nr.130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă

 1. imprimat neadresat;
 2. imprimat adresat;
 3. scrisoare tipizată;
 4. publicitate tipărita cu bon de comandă;
 5. catalog;
 6. telefon cu intervenţie umană;
 7. telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext);
 8. radio;
 9. videofon (telefon cu imagine);
 10. videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
 11. poştă electronică (e-mail);
 12. telecopiator (fax);
 13. televiziune (teleshopping).

Drepturile de autor (Copyright)

Intregul continut al site-ului www.yozi.ro, incluzând texte, imagini, grafice, butoane, elemente de grafica web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea Societatea YOZI ART S.R.L. sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricaror elemente de pe www.yozi.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de mail: yoziart@yahoo.ro

Accesarea site-ului

Societatea YOZI ART S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu ii confera dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii fără acordul scris al acesteia.

Alte informaţii

Cei care vizitează site-ul pot face comentarii sau orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimator, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entitaţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare. În cazul trimiterii unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă Societăţii YOZI ART S.R.L. dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc.

Limitări ale responsabilităţii

Site-ul www.yozi.ro şi materialele aferente sunt oferite aşa cum sunt şi atat timp cât sunt disponibile.

Societatea YOZI ART S.R.L. nu va fi făcută responsabilă şi nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcţionarea/funcţionalitatea site-ului, informaţiile sau conţinutul site-ului, materialele sau articolele de pe site. Continutul articolelor si materialor de pe site sunt opinia personala a autorilor respectivi si nu indeamna la reproducerea sau insusirea intocmai si expresa a datelor continute de articolele respective.

Societatea YOZI ART S.R.L. nu va fi facută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale, punitive, de consecinţă sau alte daune (incluzând fără limitări pierderi de profituri, de venituri sau pierderi economice similare), indiferent dacă se produc prin contract, ca urmare a unui prejudiciu sau alt mod, daune care pot apărea ca urmare a utilizării sau a imposibilităţii de a utiliza materialele disponibile în acest site sau în orice website legat, chiar dacă suntem avizaţi de o astfel de posibilitate, nici faţă de orice cerere a unei terţe părţi.

Litigii

Prin folosirea si vizualizarea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi Societatea YOZI ART S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între Societatea YOZI ART S.R.L. şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Declinarea responsabilităţtilor

Imaginile prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu.

Promoţii şi concursuri

Societatea YOZI ART S.R.L. îşi stabileşte singură regulamentele promoţiilor şi a concursurilor pe care le organizează. Data începerii şi terminării acestor promoţii este specificată pe site. Aceste regulamente sunt aduse la cunoştinţă eventualilor participanţi numai prin intermediul site-ului propriu.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului www.yozi.ro sau de a afecta performanţele serverului pe care ruleaza site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.yozi.ro şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.

Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu accesarea site-ului, cititorul acceptă fără obiecţiuni Condiţiile şi Termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din accesarea site-ului www.yozi.ro